Skip to content
aniaradkowska_flagi

JĘZYK ANGIELSKI

Menu
Menu

MATURA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2023

ZMIANY W EGZAMINACH PISEMNYCH

Centralna Komisja Egzaminacyjna dokonała wprowadziła nowe zasady przeprowadzania egzaminów maturalnych od 2023 roku.

Zgodnie z nową formułą, w przyszłym roku maturzyści będą mieli obowiązkowo przystąpić do egzaminu ustnego i pisemnego z języka obcego nowożytnego. Wielu z nich wybierze język angielski.

Czas trwania egzaminu oraz punktacja

Tutaj nie wprowadzono zmian. Egzamin podstawowy będzie trwał 120 minut, a rozszerzony 150 minut. Jednak w tym czasie uczniowie będą mieli więcej pracy do wykonania, np. w zadaniach na czytanie ze zrozumieniem maksymalnie można było uzyskać 15 punktów, w Nowej Formule 2023, będzie to 20 punktów. Za pracę pisemną na PP możliwe było uzyskanie maksymalnie 10 punktów, teraz będzie to 12 punktów.

Ogólnie, na PR maksymalna ilość punktów wzrasta z 50 na 60.

Nowości

W arkuszu pojawią się zadania otwarte w sekcji Listening Comprehension (słuchanie ze zrozumieniem) i Reading Comprehension (czytanie ze zrozumieniem). Zdający będzie miał za zadanie uzupełnić luki w notatkach, jak najbardziej precyzyjnie, ale jednocześnie mając możliwość wpisania ograniczonej ilości słów (np. trzech, czy pięciu).

W pracy pisemnej na poziomie podstawowym będzie obowiązywał nowy, zwiększony limit słów: 100-150 (praca poniżej 80 słów zostanie oceniona na 0 punktów w kategorii treści). Na poziomie rozszerzonym limit słów to: 270-390.

Na poziomie rozszerzonym zdający będzie mógł wybrać temat, z dwóch podanych. Obowiązują następujące formy wypowiedzi: list oficjalny, rozprawkę i artykuł (tu nie wprowadzono zmian)

Oczekiwany poziom zasobu środków językowych to B1+ lub wyższy.

To też może Cię zainteresować:

aniaradkowska_element1