Skip to content
aniaradkowska_flagi

JĘZYK ANGIELSKI

Menu
Menu

TAKE TURNS – English Phrases

Czy zastanawiasz się czasem nad pochodzeniem zwrotu, którego uczysz się w języku angielskim? Dla mnie jest to bardzo pomocne i pomaga mi zapamiętać zwrot o wiele szybciej. Zastanówmy się zatem, gdzie ma swój początek angielskie powiedzenie „TAKE TURNS” lub „TAKE IT IN TURNS”?
Słowo „turn” pochodzi od staroangielskiego słowa: „turnen”, które oznaczało obracanie się wokół osi. 

Kiedy koło się obraca, część, która rozpoczęła obrót, wraca co jakiś czas na swoje miejsce. Można to porównać do osób, które robią coś na zmianę. Każda osoba otrzymuje swoją szansę, a następnie, koło obraca się i przechodzi do następnej osoby. Na koniec, wraca do tego, kto rozpoczął kolejkę. Czynność może być wykonywana naprzemiennie przez dwie osoby, lub więcej.


A teraz przykłady użycia – przejdźmy na angielski 🙂
Let me provide examples and explanations for both „take turns” and „take it in turns.”

Take Turns

Example 1: During the meeting, each team member will have an opportunity to speak, and we will take turns sharing our ideas.

Explanation: In this case, „take turns” implies a sequential order where individuals speak or perform tasks one after the other.

Example 2: The children were excited to play the game and agreed to take turns spinning the spinner to determine their moves.

Explanation: Here, „take turns” indicates a fair and orderly rotation of chances or opportunities among a group of individuals.

Take It in Turns

Example 1: In the cooking class, the students will take it in turns to lead the preparation of different dishes each week.

Explanation: „Take it in turns” emphasizes a shared responsibility or opportunity, suggesting that each person will have a chance to lead or participate in a shared activity.

Example 2: The friends decided to take it in turns hosting the monthly book club meetings at their homes.

Explanation: This phrase implies a reciprocal arrangement, where individuals alternate in a shared activity or responsibility.

In summary, „take turns” is used when referring to a sequential order of individual actions or opportunities, while „take it in turns” emphasizes a shared and reciprocal distribution of responsibilities or activities among a group.

Mam nadzieję, że obraz koła młyńskiego pomoże Ci zapamiętać ten angielski zwrot!
Enjoy!

To też może Cię zainteresować:

aniaradkowska_element1