Skip to content
aniaradkowska_flagi

JĘZYK ANGIELSKI

Menu
Menu

MATURA PODSTAWOWA Z ANGIELSKIEGO W CZASACH ZARAZY

W powyższym wpisie znajdziesz kilka praktycznych porad związanych z napisaniem matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

W obecnych, trudnych czasach, kiedy zajęcia szkolne odbywają się w wersji online, warto zauważyć, że można solidnie przygotować się do matury pisemnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym pracując samodzielnie. Warto uczyć się słownictwa w kontekście, kolokacji (połączeń wyrazowych) i zanurzać się w języku poprzez słuchanie podcastów, czy oglądanie filmów, czy innych materiałów. Chcę też przypomnieć, że warto podejść do wykonania ostatniego zadania w arkuszu, tj. pisania, gdzie liczy się jasny przekaz informacji zawartych w poleceniu.

Wiem, że niektórym robi się słabo na samą myśl o napisaniu tylu słów, ale w tym zadaniu wcale nie potrzeba tak wielu słów! Zdecydowanie lepiej będzie jeśli napiszesz mniej, ale konkretnie. Pisząc przypadkowe słowa, byle zapełnić linijki w arkuszu, popełnisz zdecydowanie więcej błędów, i wbrew pozorom, trudniej będzie Ci dobrze zrealizować polecenie. Zatem, pisz zwięźle, konkretnie i koniecznie używaj PRZYMIOTNIKÓW.

Pisz zwięźle i konkretnie

Warto popracować z dobrym Repetytorium Maturalnym przygotowującym do matury z języka angielskiego. W ten sposób, zdołasz solidnie powtórzyć sobie gramatykę i słownictwo.

Co więcej, przykładając się do przygotowań, w dniu egzaminu maturalnego będziesz czuć się pewniej, unikniesz niepotrzebnego stresu, oraz…utraty punktów. Zatem, zacznij już dziś!

Każda wypowiedź jest oceniana przez egzaminatora w następujących kryteriach:

• treść

• spójność i logika wypowiedzi

• zakres środków językowych

• poprawność środków językowych.

Treść

W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu podpunktów polecenia zdający odniósł się w swojej wypowiedzi, a następnie ile z tych podpunktów rozwinął w zadowalającym stopniu. Za wypowiedź przyznaje się od 0 do 4 punktów.

I tu, jak wspomniałam wyżej, niezmiernie ważne jest konkretne i solidne zrealizowanie wszystkich informacji z polecenia (tzw. każdej kropki).

Warto każdą „kropkę” umieścić w oddzielnym akapicie. Jest to wtedy dużo bardziej czytelne dla egzaminatora. A przecież chcesz zdobyć jak największą ilość punktów!

Spójność i logika wypowiedzi

W ocenie spójności bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu tekst funkcjonuje jako całość dzięki jasnym powiązaniom (np. leksykalnym, gramatycznym) wewnątrz zdań oraz między zdaniami/akapitami tekstu. W ocenie logiki wypowiedzi bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu wypowiedź jest klarowna (np. czy nie jest jedynie zbiorem przypadkowo zebranych myśli).

Kolejnym problemem może być chaos. Warto zauważyć że, jako usterki w spójności/logice, egzaminator oznacza te fragmenty, w których gubi się, czytając tekst. Postaraj się więc pisać jasno i bez eksperymentów. Jak wspomniałam wyżej, nadmierna ilość słów (bo może coś z tego da się wybrać) może spowodować więcej problemów niż korzyści. Najprawdopodobniej, pisząc dużo, wyprodukujesz więcej błędów. A błędy językowe i ortograficzne mogą powodować zaburzenie spójności i logiki, ale wiele zależy od kontekstu wypowiedzi.

Zakres środków językowych

W ocenie zakresu środków językowych bierze się pod uwagę zróżnicowanie struktur leksykalno-gramatycznych użytych w wypowiedzi.

1. Zadowalający zakres środków językowych odnosi się do środków leksykalno-gramatycznych ujętych w zakresie struktur w Informatorze CKE i w Aneksie, których znajomości można oczekiwać od absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie B1.

2. Pod pojęciem „precyzyjne sformułowania” rozumie się wyrażanie myśli z wykorzystaniem słownictwa swoistego dla tematu i unikanie wyrazów oraz struktur o wysokim stopniu pospolitości, takich jak słynne już: miły, interesujący, fajny. W precyzji wyrażania myśli mieści się również charakterystyczny dla danego języka sposób wyrażania znaczeń, np. stosowanie typowych dla danego języka związków wyrazowych oraz struktur gramatycznych precyzyjnie pasujących do danej sytuacji komunikacyjnej.

Poprawność środków językowych

W ocenie poprawności środków językowych bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne oraz ich wpływ na komunikatywność wypowiedzi.

Ujmując to nieco prościej, jeśli w poleceniu jesteś poproszony aby opisać wczorajszą podróż, nie opisuj tego w czasie…przyszłym.

Uwagi dodatkowe:

Pisz wyraźnie i … po angielsku!

1. Zwróć uwagę, że Twoja praca maturalna będzie oceniona na 0 punktów we wszystkich kryteriach, jeżeli jest ona:

• w całości nieczytelna

• całkowicie niezgodna z poleceniem

• niekomunikatywna dla odbiorcy, np. w całości napisana fonetycznie

2. Praca, która zawiera fragmenty odtworzone z podręcznika, zadania zawartego w arkuszu egzaminacyjnym lub innego źródła, w tym internetowego, lub przepisane od innego zdającego, jest uznawana za niesamodzielną.

Pisz na temat. Konkretnie. Nie odpływaj.

3. Jeżeli praca zawiera fragmenty na zupełnie inny temat, wyuczone na pamięć lub fragmenty całkowicie nienawiązujące do polecenia, a jednocześnie zaburzające spójność i logikę tekstu, nie przyniosą Ci one korzyści w postaci punktów – nie będą brane pod uwagę.

4. Pamiętaj, Twoja praca musi liczyć więcej niż 60 słów.

Podsumowując, wypowiedź pisemna na maturze z angielskiego jest dużo łatwiejsza niż Ci się wydaje, trzeba tylko być konkretnym i pisać na temat. Jeśli więc włożysz w to trochę wysiłku, wierzę, że spokojnie dasz radę!

Przykładowe arkusze znajdziesz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Powodzenia!

Good luck!

To też może Cię zainteresować:

aniaradkowska_element1